transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Värdeproduktion i kulturvårdandeprojekt - fönsterrenoveringen vid Stockholms slott - en fallstudie

Författare och institution:
Britta Roos (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Datum för examination:
2006-10-25
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61106
Posten skapad:
2007-11-05 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007