transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical Alterations in Dental Caries -An Experimental Study of Collagen with Mass Spectrometry (MALD-ToF & LTQ-FT-MS/MS)

Författare och institution:
Ulrica Scherdin-Almhöjd (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-02-24
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61105
Posten skapad:
2007-11-05 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007