transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multivariate Characterization of Fluorescent Organic Matter in Natural Waters

Författare och institution:
Tobias Larsson (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Datum för examination:
2007-03-02
Opponent:
Proferrsor Diane McKnight
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61096
Posten skapad:
2007-11-05 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007