transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Protein Function from NMR Dynamic Studies: Specific Binding and Signal Propagation.

Författare och institution:
Anastasia Zhuravleva (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-10-06
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61086
Posten skapad:
2007-11-05 13:56
Posten ändrad:
2010-01-26 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007