transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conservation of Gotland Sandstone Overview of Present Conditions Evaluation of Methods.

Författare och institution:
Malin Myrin (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-09-28
Opponent:
Professor Dr Johannes Weber
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61078
Posten skapad:
2007-11-05 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007