transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficient Recording and Processing of Protein NMR Spectra.

Författare och institution:
Daniel Malmodin (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-04-07
Opponent:
Professor Dr Gerhard Wider
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61077
Posten skapad:
2007-11-05 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007