transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dissolved Inorganic Carbon in the Arctic Ocean and the Nordic Seas.

Författare och institution:
Sara Jutterström (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-05-05
Opponent:
Professor Arne Körtzinger
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61075
Posten skapad:
2007-11-05 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007