transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On redox reactions and transport processes of solutes in coastal marine sediment.

Författare och institution:
Ida-Maja Hassellöv Karle (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-05-19
Opponent:
On redox reactions and transport processes of solutes in coastal marine sediment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61074
Posten skapad:
2007-11-05 13:40
Posten ändrad:
2015-02-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007