transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of Multi-Dimensional Decomposition as a Tool for NMR Spectroscopy.

Författare och institution:
Tu Luan (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-04-22
Opponent:
Dr. Eriks Kupce
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61049
Posten skapad:
2007-11-05 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007