transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical Tracers in the Nordic Seas: Studies on Water Masses and Anthropogenic Carbon.

Författare och institution:
Emil Jeansson (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-12-09
Opponent:
Dr. Michiel Rutgers van der Loeff
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61047
Posten skapad:
2007-11-05 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007