transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthesis, Structure, Total Spontaneous Resolution, and Solid-State Reactions of Chiral Metal Complexes.

Författare och institution:
Anna Johansson (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-03-01
Opponent:
Docent Kenneth Wärnmark
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61045
Posten skapad:
2007-11-05 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007