transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asymmetric Synthesis Mediated by Chiral Lithium Amides - Design, Structure and Selectivity.

Författare och institution:
Johan Granander (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-12-09
Opponent:
Dr. Peter O´ Brien
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61042
Posten skapad:
2007-11-05 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007