transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novel and Powerful Lanthanide(II] Reagents - Synthetic Advances and Mechanistic Considerations.

Författare och institution:
Anders Dahlén (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-06-10
Opponent:
Professor Jan-Erling Bäckvall
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61038
Posten skapad:
2007-11-05 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007