transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benthic Nitrogen Cycling in Deep-Sea and Contrasting Continental Margin Environments.

Författare och institution:
Jenny Brunnegård (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-12-16
Opponent:
Professor Jack Middelburg
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61036
Posten skapad:
2007-11-05 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007