transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structure, function and stability of azurin and proton-translocating transhydrogenase. Studies with recombinant and affinity-purified proteins.

Författare och institution:
Anna Tigerström (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-11-05
Opponent:
Prof. Lars Hederstred
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61021
Posten skapad:
2007-11-05 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007