transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studies of the central nervous system-derived CAD cell line, a suitable model for intraneuronal transport studies?

Författare och institution:
Yongling Li (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Linda Xiu-E Hou (-); Annika Aktiv (-); Annica Dahlström (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Journal of neuroscience research, 85 ( 12 ) s. 2601-9
ISSN:
0360-4012
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The CAD cell line is a variant of a CNS-derived Cath.a cell line established by targeted oncogenesis in transgenic mice. Cell differentiation of the cell line can be induced by "starvation," i.e., removal of serum from the culture medium (protein-free medium). The differentiated CAD cells extend long processes, which ultrastructurally contain abundant microtubules, intermediate filaments, and various synaptic vesicles/organelles in the varicose enlargements, thus resembling neurites. Histochemical studies demonstrated that the differentiated cells express a number of synaptic vesicle proteins, cytoskeletons, different neurotransmitter enzymes, neuropeptides, and glia proteins. The data suggest that the differentiated CAD cells may be a suitable model for studies of intraneuronal transport, recycling of receptors, and pharmacological investigations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
61008
Posten skapad:
2007-11-05 10:28
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007