transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthetis, Structure, and Magnetic Properties of Double Perovskites of the type A2MnBO6 and A2FeBO6 (A=Ca, Sr, Ba, La; B=W, Mo, Cr)

Författare och institution:
Abul Kalam Azad (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-03-26
Opponent:
Prof. Paul Attfield
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
61007
Posten skapad:
2007-11-05 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007