transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kanon och kanoner. En e-postdiskussion

Författare och institution:
Amelie Björck (-); Eva Haettner-Aurelius (-); Stefan Jonsson (-); Mats Malm (Litteraturvetenskapliga institutionen); Lena Ulrika Rudeke (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
TFL Tidskrift för litteraturvetenskap, 2007 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Kanon
Postens nummer:
60992
Posten skapad:
2007-11-03 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007