transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distribution of cholesterol and galactosylceramide in rat cerebellar white matter.

Författare och institution:
Katrin Börner (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Håkan Nygren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Birgit Hagenhoff (-); Per Malmberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Elke Tallarek (-); Jan-Eric Månsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Biochimica et biophysica acta, 1761 ( 3 ) s. 335-44
ISSN:
0006-3002
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
White matter and the inner granular layer of rat cerebellum was analysed by imaging time-of-flight secondary-ion mass spectrometry (TOF-SIMS) equipped with a Bi+ ion cluster gun. Samples were prepared by high pressure freezing, freeze-fracturing and freeze drying or by plunge freezing and cryostat sectioning. The identified and localized chemical species were: sodium, potassium, phosphocholine, cholesterol and galactosylceramide (GalC) with carbon chain lengths C18:0 (N-stearoyl-galactosylceramide) and C24:0 (N-lignoceroylgalactosylceramide) with CH24:0 (hydroxy-lignoceroylgalactosylceramide). We report new findings regarding the organization of myelin in white matter. One is cholesterol-rich, ribbon-shaped 10-20 microm areas excluding Na+ and K+. The second finding is the different distribution of GalC C18 and GalC C24 in relation to these areas, where GalC C18 was localized in cholesterol-rich areas and GalC C24 was localized in Na/K-enriched areas. The distribution of GalC was in small spots, homogeneous in size, of 0.8-1.5 microm. Sample preparation with high pressure freezing allowed separate localization of sodium and potassium in tissue samples.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Cerebellum, anatomy & histology, chemistry, metabolism, Cholesterol, chemistry, metabolism, Galactosylceramides, chemistry, metabolism, Male, Mass Spectrometry, Myelin Sheath, chemistry, Rats, Rats, Sprague-Dawley
Postens nummer:
60926
Posten skapad:
2007-11-02 09:23
Posten ändrad:
2015-06-12 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007