transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Localization of cholesterol, phosphocholine and galactosylceramide in rat cerebellar cortex with imaging TOF-SIMS equipped with a bismuth cluster ion source.

Författare och institution:
Håkan Nygren (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Katrin Börner (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Birgit Hagenhoff (-); Per Malmberg (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Jan-Eric Månsson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap)
Publicerad i:
Biochimica et biophysica acta, 1737 ( 2-3 ) s. 102-10
ISSN:
0006-3002
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Time-of-flight secondary-ion-mass-spectrometry (TOF-SIMS) was utilized to address the issue of co-localization of cholesterol, phosphocholine and galactosylceramide in rat cerebellar cortex. Rat cerebellum was fixed, freeze-protected by sucrose, frozen and sectioned by cryoultramicrotomy and dried at room temperature. The samples were analyzed in an imaging TOF-SIMS instrument equipped with a Bi(1-7)+-source. The cholesterol signal (m/z 369 and 385) was localized in Purkinje cells and in nuclei of granular layer cells. The phosphocholine headgroup of phosphatidylcholine and sphingomyelin was localized by imaging a specific fragment (m/z 86). This signal was localized in the molecular layer of cerebellar cortex, in Purkinje cells and in parts of the granular layer probably representing the synapse-rich glomeruli. The galactosylceramide was localized by imaging the quasi-molecular ions at m/z 835 and 851, showed a clear colocalization with cholesterol, but also a specific localization in dots (diameter
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Bismuth, Cerebellar Cortex, metabolism, Cholesterol, metabolism, Galactosylceramides, metabolism, Male, Phosphorylcholine, metabolism, Purkinje Cells, metabolism, Rats, Rats, Sprague-Dawley, Spectrometry, Mass, Secondary Ion, methods, Tissue Distribution
Postens nummer:
60925
Posten skapad:
2007-11-02 09:20
Posten ändrad:
2015-06-12 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007