transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polarisering i Mitttens rike - Standardhöjning, ekonomiska klyftor och fattigdom i Kina

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); Shi Li (-); Terry Sicular (-)
Publicerad i:
Ekonomisk Debatt, 35 ( 7 ) s. 56-67
ISSN:
0345-2646
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kinas ekonomi fortsätter att växa i mycket hög takt och landet har urbaniserats fort. Många hushåll kan åtnjuta en högre konsumtion än tidigare. Samtidigt finne en allmän föreställnng om att tillväxtens frukter inte är jämnt eller rättvist fördelade och att nya försörjningsrisker har upstått. Fördelningsfrågor har kommit att bli heta frågor bland allmänhet, bedömmare och styrande politiker. I denna uppsats presenteras ny forskningsom kasterljus över problematiken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Kina Ekonomi Löner inkomster Fattigdom
Postens nummer:
60911
Posten skapad:
2007-11-01 16:43
Posten ändrad:
2010-04-08 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007