transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pneumocystis jiroveci pneumonia in AIDS and other immunodeficiencies.

Författare och institution:
Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Helix Review Series/Infectious Diseases., ( 9 ) s. 2-7
ISSN:
1404-112x
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
60808
Posten skapad:
2007-11-01 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007