transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clear Cell Hidradenoma of the Skin (CCH).

Författare och institution:
Afrouz Behboudi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Göran Stenman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. May 2006 ,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
60789
Posten skapad:
2007-11-01 10:39
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007