transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dispersion calculation of SO2 from a sulphur burner in Saudi Arabia

Författare och institution:
Marie Haeger-Eugensson (-); Lin Tang (Institutionen för geovetenskaper); A. Svensson (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
60777
Posten skapad:
2007-11-01 09:17
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007