transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handledning i psykosocialt arbete - en modellöversikt

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Svenska handledarföreningen. Regional konferens. Göteborg ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Handledning, psykosocial, modell
Postens nummer:
60765
Posten skapad:
2007-11-01 07:37
Posten ändrad:
2007-11-04 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007