transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Heredity and psychology predict the result of herniated disk surgery]

Författare och institution:
Tore Eliasson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Lakartidningen, 102 ( 50 ) s. 3864, 3866
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Genetic Predisposition to Disease, Humans, Intervertebral Disk Displacement/genetics/psychology/*surgery, Prognosis, Stress, Psychological, Treatment Outcome
Postens nummer:
60764
Posten skapad:
2007-11-01 07:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007