transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metateoretiska perspektiv i familjeterapi

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Svenska Familjeterapiföreningen Konferens,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
familjeterapi, metateori, skolor
Postens nummer:
60760
Posten skapad:
2007-11-01 07:15
Posten ändrad:
2007-11-04 23:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007