transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrerad utvärdering. Ideologi, teori, metod och IT-stöd

Författare och institution:
Göran Sandell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
10 regionala konferenser med kommunal socialtjänst.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
utvärdering, integrerad, brukarperspektiv, dialogintervju, IT-stöd, dokumentera, resultatanalys
Postens nummer:
60752
Posten skapad:
2007-11-01 06:12
Posten ändrad:
2007-11-04 23:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007