transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ageing of Swedage Sludge

Författare och institution:
Göran Ahlberg (Institutionen för geovetenskaper)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-10-01
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
60739
Posten skapad:
2007-10-31 22:22
Posten ändrad:
2008-11-13 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007