transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bilder av den hemlösa kvinnan

Författare och institution:
Catharina Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Ord & Bild, ( 1-2 ) s. 75-
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
hemlös, hemlösa kvinnor
Postens nummer:
60688
Posten skapad:
2007-10-31 21:15
Posten ändrad:
2007-10-31 22:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007