transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kampen om staden och offentllighetens omvandling

Författare och institution:
Catharina Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Urbanitetens omvandlingar II,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
offentlighet, urbansociologi
Postens nummer:
60683
Posten skapad:
2007-10-31 21:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007