transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Säkerhet, effektivitet och rättvisa. Observationer om social kontroll av näringslivsverksamhet

Författare och institution:
Sven-Åke Lindgren (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift till Henrik Tham, s. 241-261
ISBN:
ISSN 1400-853X
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
60657
Posten skapad:
2007-10-31 18:52
Posten ändrad:
2008-06-24 18:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007