transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prediction of dietary iron absorption:an algorithm for calculating absorption and bioavailability of dietary iron

Författare och institution:
Leif Hallberg (Institutionen för invärtesmedicin); Lena Hulthén (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Am J Clin Nutr, 71 s. 1147-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
humans, iron absorption, heme iron, non-heme iron, algorithm, diet, meals, bioavailability, iron status, iron requirements, phytate, polyphenols, ascorbic acid, meat, soy protein, alcohol, eggs, calcium
Postens nummer:
60644
Posten skapad:
2007-10-31 18:09
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007