transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How do well baby nurses and pre-school teachers interpret their mandatory reporting obligations?

Författare och institution:
Karin Lundén (Psykologiska institutionen & Institutionen för socialt arbete); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
IXth European Conference on Child Abuse and Neglect, Warsaw, August 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
child abuse and neglect, mandatory reporting, definition
Postens nummer:
60641
Posten skapad:
2007-10-31 18:06
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007