transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pre-schoolers at risk for child abuse and/or neglect as reported. Do Swedish pre-school teachers and nurses at well baby clinics identify the same children

Författare och institution:
Karin Lundén (Psykologiska institutionen & Institutionen för socialt arbete); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen); Magnus P. Borres (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
VII European Congress on Child Abuse and Neglect, Jerusalem, October 1999,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
child maltreatment, identification
Postens nummer:
60621
Posten skapad:
2007-10-31 17:46
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007