transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn-som-far-illa - uppmärksammar BVC-sjuksköterskor och daghemspersonal samma barn?

Författare och institution:
Karin Lundén (Psykologiska institutionen & Institutionen för socialt arbete); Magnus P. Borres (Institutionen för kvinnors och barns hälsa); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, november 1998, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
barn som far illa, identifikation
Postens nummer:
60616
Posten skapad:
2007-10-31 17:40
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007