transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Permutations avoiding arithmetic patterns

Författare och institution:
Peter Hegarty (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Electron. J. Combin., 11 ( 1 ) s. 21 pages
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
A permutation $\pi$ of an abelian group $G$ (that is, a bijection from $G$ to itself) will be said to avoid arithmetic progressions if there does not exist any triple $(a,b,c)$ of elements of $G$, not all equal, such that $c-b=b-a$ and $\pi(c)-\pi(b)=\pi(b)-\pi(a)$. The basic question is, which abelian groups possess such a permutation ? This and problems of a similar nature will be considered.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Postens nummer:
60611
Posten skapad:
2007-10-31 17:29
Posten ändrad:
2007-10-31 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007