transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Soluble groups with an automorphism inverting many elements

Författare och institution:
Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Math. Proc. R. Ir. Acad., 105A ( 1 ) s. 59--73
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Let $G$ be a finite soluble group. We derive upper bounds, in terms of the derived length of $G$, for the maximal proportion of elements of $G$ which can be sent to their inverses under a group automorphism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
60603
Posten skapad:
2007-10-31 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007