transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are physicians free to give any kinds of dietary recommendations?

Författare och institution:
Ingrid Larsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Elisabeth Rothenberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism)
Publicerad i:
Läkartidningen, 102 ( 50 ) s. 3922
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Chronic Disease, Diet Therapy, Dietary Carbohydrates, administration & dosage, Dietary Fats, administration & dosage, Dietary Services, Humans, Nutrition Physiology, Physician's Role
Postens nummer:
60479
Posten skapad:
2007-10-31 15:54
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007