transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Winter land breeze in a high latitude complex coastal area

Författare och institution:
Björn Holmer (Institutionen för geovetenskaper); Marie Haeger-Eugensson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Physical Geogr., 20 s. 152-172
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
60478
Posten skapad:
2007-10-31 15:55
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007