transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zur Rezeption der Soziobiologie in den deutschen Medien: Ein Vergleich der Darstellung in Wissenschaft und deutscher Presse zwischen den 1970er und 1990er Jahren

Författare och institution:
Sebastian Linke (Sociologiska institutionen. Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier)
Publicerad i:
Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie , s. 17
ISBN:
3-86135-390-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Berlin Verlag für Wissenschaft und Bildung
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2005
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Nyckelord:
Sociobiology, media studies, media analysis, public understanding of science
Postens nummer:
60465
Posten skapad:
2007-10-31 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007