transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Memory and material culture : the rune-stone at Rök

Författare och institution:
Elisabeth Arwill-Nordbladh (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Cultural interaction between east and west : archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. Eds. Ulf Fransson, Marie Svedin, Sophie Bergerbrant & Fedir Androshchuk (Stockholm studies in archaeology, 44), s. 56-60
ISBN:
9789171554741
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholms universitet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
60456
Posten skapad:
2007-10-31 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007