transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A simple operative method for determination of sky view factores in comples urban canyons from fisheye photographs

Författare och institution:
Björn Holmer (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Meteorolo. Zeitschrift, N.F. 42 s. 236-239
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
60437
Posten skapad:
2007-10-31 15:36
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007