transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skurorna i Småland.

Författare och institution:
Mats Olvmo (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Geologiskt forum , 50 ( årgång 13 ) s. 8-11
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
60408
Posten skapad:
2007-10-31 15:16
Posten ändrad:
2014-01-16 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007