transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proterozoic and Archaean detrital zircon ages from the Palaeoproterozoic Västervik Basin, southern Fennoscandian Shield

Författare och institution:
Lena Sultan (Institutionen för geovetenskaper); S. Claesson (-); Piret Plink Björklund (Institutionen för geovetenskaper); Lennart Björklund (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
GFF , ( 126(1) ) s. 39
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
60391
Posten skapad:
2007-10-31 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007