transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pollution history of heavy metals on the Portuguese shelf using 210Pb-geochronology.

Författare och institution:
Mario Mil-homens (Institutionen för geovetenskaper); Rodney Stevens (Institutionen för geovetenskaper); F. Abrantes (-); Ingemar Cato (-)
Publicerad i:
Science of the Total Environment, ( 367 ) s. 466-480
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
60377
Posten skapad:
2007-10-31 14:53
Posten ändrad:
2010-01-29 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007