transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glaciation of Wisconsin

Författare och institution:
L Clayton (-); J.W. Attig (-); D.M. Mickelson (-); Mark D. Johnson (Institutionen för geovetenskaper); K.M. Syverson (-)
Publicerad i:
Wisconsin Geological and Natural History Survey Educational Series, ( 36 ) s. 4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Kvartärgeologi
Postens nummer:
60367
Posten skapad:
2007-10-31 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007