transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beginning to understand stem cell creation

Författare och institution:
Stina Simonsson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Tomas Simonsson (Institutionen för anatomi och cellbiologi)
Publicerad i:
BIOforum Europe, 5 s. 2-3
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Even though cloning has been possible for a long time, virtually nothing is known about the molecular events that takes place during the creation of a stem cell. Here we discuss cloning and transfer of epigenetic information, which serves to maintain the gene expression pattern typical of a differentiated cell type. We find that erasure of epigenetic information can broaden the gene expression pattern of a cell type, and possibly change its fate.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
60321
Posten skapad:
2007-10-31 14:14
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007