transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structure and oxygen sensitivity of endohedral fullerenes

Författare och institution:
Martin Jönsson (Institutionen för fysik (GU))
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
60180
Posten skapad:
2007-10-31 12:47
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007