transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assistive devices in elderly people after stroke. A longitudinal, randomized study.

Författare och institution:
Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för klinisk neurovetenskap & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi); Lisbeth Claesson (Institutionen för klinisk neurovetenskap & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi); Christian Blomstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 9 s. 109-118
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
stroke, assistive devices,elderly, occupational therapy, randomized study
Postens nummer:
60124
Posten skapad:
2007-10-31 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007